Tizenkét Lépés

Az A.R.T.S. Tizenkét Lépése

1. Elfogadtuk, hogy nincs hatalmunk a kreativitásunk felett, hogy életünk irányíthatatlanná vált.

2. Arra a meggyőződésre jutottunk, hogy egy Erő, ami nagyobb nálunk, visszaállíthatja a lelki egészségünket.

3. Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket a – saját felfogásunk szerinti – Isten gondviselésére bízzuk.

4. Mélyreható és bátor erkölcsi leltárt készítettünk magunkról.

5. Beismertük Istennek, magunknak és egy másik embertársunknak hibáink pontos természetét.

6. Teljességgel készek voltunk arra, hogy Isten megszabadítson e jellembeli hiányosságainktól.

7. Alázatosan kértük Őt a fogyatékosságaink felszámolására.

8. Számba vettük mindazokat, akiknek valaha kárára voltunk és készek voltunk mindnyájuknak jóvátételt nyújtani.

9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk mindazoknak, akiknek tudtunk, kivéve, ha ez nekik, vagy másoknak sérelmes lett volna.

10. Folytattuk az önvizsgálatot, és amikor hibásnak találtuk magunkat, azonnal beismertük.

11. Igyekeztünk ima és elmélkedés révén a tudatos kapcsolatunkat – a saját felfogásunk szerinti – Istennel fejleszteni, csupán azt kérve, hogy a velünk kapcsolatos akaratát felismerhessük, és erőt, hogy azt kivitelezhessük.

12. E lépések eredményeként szellemi ébredést tapasztalván, igyekeztünk ezt az üzenetet továbbadni más művészeknek és alkotónak, akik még szenvednek, és ezeket az elveket életünk minden megnyilvánulásában gyakorolni.