Mi az A.R.T.S. Anonymous?

Az A.R.T.S. 1984. november 5-én jött létre. Mára A.R.T.S.-szekciók működnek szerte az Egyesült Államokban és Európában, továbbá összejöveteleket tartanak kelet-Kanadában és észak-Mexikóban, valamint Ausztráliában. A.R.T.S.-szekciót helyi alkotók hoznak létre, akik heti rendszerességgel találkoznak kizárólag azért, hogy bátorítsák egymást alkotó szellemük kibontakoztatásában és táplálják ezt a szellemet másokban nemre, korra, bőrszínre, vallásra vagy kultúrára való tekintet nélkül. „A tagság egyedüli feltétele, hogy vágyjunk a kreatív alkotó készségünk kiteljesedésére és a tehetségünk kibontakoztatására” - mondja az A.R.T.S.- irodalom bevezető része. A tagok örömüket lelik a saját és mások alkotókészségében, öltsön az bármilyen formát. Lehet tánc, zene, írásbeliség, vizuális művészetek, költészet, színjátszás...stb.

Az A.R.T.S.-összejövetelek egyik központi kérdése az eredmények jelentőségének csökkentése – ehelyett a mű elkészítésén és a végeredmény elengedésén van a fókusz. Erre azért van szükség, mert a művészeti tevékenységhez kapcsolódó hírnév, vagyon vagy a kritikusok elismerésének mérlegelése gyakran erőteljesen blokkolja az alkotó folyamat szabad áramlását. Az A.R.T.S. tagok nem fókuszálnak közvetlenül a „pénzre, vagyonra vagy elismerésre”. A siker számukra azt jelenti, hogy valami olyat tesznek nap mint nap, ami táplálja a kreativitásukat.

Az A.R.T.S. tagjai nem részesítik egymást kritikában és nem adnak egymásnak tanácsot, még akkor sem, ha a tényleges alkotásaikat megosztják egymással, amire havi egy összejövetelen kerül sor. Bár ott lehet kérni visszajelzést, de ezek a visszajelzések inkább arról szólnak, hogy hogyan hatott az adott mű a szemlélő elméjére és szívére, nem pedig arról, hogy hogyan kéne változtatni a művön ahhoz, hogy az elnyerje valaki tetszését.

Az A.R.T.S. kereteként egy Tizenkét Lépéses spirituális út szolgál, mely segít felismerni és nyitottá válni az életünk minden aspektusára – legyen az pozitív, vagy negatív. A Tizenkét Lépés és a Tizenkét Hagyomány segítségével ráébredünk legmélyebb erkölcsi ítéleteinkre és igazságainkra, és eltávolítjuk az inspirációnkat és kreativitásunkat gátló akadályokat.